Aquesta web utilitza cookies pròpies i analítiques per intentar oferir a l'usuari la millor experiència d'ús possible.

Pot ajustar totes les configuracions de cookies a continuació:

Més informació

Política de privacitat

Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA
CIF: Q5856237B
cfc@fisioterapeutes.cat
Telf: 93 207 50 29
C/ Segle XX, num. 78, 08032, Barcelona
Delegat de protecció de dades Correu electrònic de contacte: dpd@fisioterapeutes.cat
Finalitat
 1. Formulari de contacte: gestionar les consultes rebudes pel formulari de contacte per a contactar amb l’usuari.
 2. Gestió del serveis del Col·legi: les seves dades seran tractades per tal de gestionar, desenvolupar i complir amb els diferents serveis que ofereix el Col·legi, com poden ser assessories jurídiques i professionals per a col·legiats i col·legiades.
 3. Registre i accés a l’àrea personal: gestionar el seu registre, accés i ús de l’àrea personal de la web reservada a les col·legiades i col·legiats.
 4. Butlletí: enviament del butlletí del Col·legi amb les novetats i actualitzacions.
 5. Formació: gestionar inscripcions a cursos, jornades, seminaris, etc.
 6. Borsa de treball: gestionar el manteniment i desenvolupament de la Borsa de treball.
 7. Comunicacions promocionals: enviament de comunicacions d’interès professional i no professional. Aquest tipus de comunicació només es dirigirà als usuaris que ho hagin autoritzat prèviament i de manera expressa.
Legitimació El tractament de les dades personals recollides a través de la pàgina web del Col·legi es basa en el consentiment de l’usuari quan entra les dades sol·licitades als formularis de la web i marca la casella corresponent d’acceptació de la Política de Protecció de Dades.
Conservació Les dades facilitades es conservaran durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament i fins que existeixi un interès mutu en mantenir la finalitat del mateix, sempre i quan l’usuari no hagi revocat el seu consentiment, i en tot cas, seguint com a criteri el principi de minimització de dades contemplat a la normativa aplicable.
Procedència El propi interessat o el seu representant legal.
Destinataris Les seves dades personals facilitades a través de la pàgina web no seran cedides en cap cas a terceres persones ni entitats, donat el cas, sol·licitarem prèviament el seu consentiment.
Transferències internacionals No realitzem transferències internacionals amb les seves dades.
Drets Accés, rectificació, oposició, supressió, limitació de tractament i portabilitat de les dades personals, com s’explica al corresponent apartat.
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades al desglossament d’apartats que li presentem a continuació (segona capa informativa).

Informació general

La present Política de Privacitat té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regulen la recollida i tractament de les seves dades personals per part de la nostra entitat per vetllar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot això en compliment de les normatives vigents que regulen la Protecció de Dades personals.

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seva autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seves dades personals, de manera que a continuació, us expliquem tots els detalls del seu interès respecte a com es realitzen aquests processos, amb quines finalitats, quines altres entitats podrien tenir accés a les seves dades i quins són els seus drets.

Responsable. Qui és el Responsable del tractament de dades?

El responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que sol o conjuntament amb altres determini les finalitats i mitjans del tractament de dades personals.

Li informem que COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA (en endavant “CFC”) és el titular de la web fisioterapeutes.cat, amb CIF: Q5856237B i domicili a C/ Segle XX, num. 78, 08032, Barcelona . Pot contactar per correu electrònic a cfc@fisioterapeutes.cat o per telèfon a 93 207 50 29.

Finalitat. Amb quina finalitat tractarem les seves dades personal?

La informació personal que ens faciliti a través dels correus electrònics o via formularis de la pàgina web es mantindrà confidencial i protegida. En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres fins, no s’entregarà a terceres persones sense el seu consentiment, d’acord amb el que estableix el RGPD 679/2016 i la L.O. 3/2018. Per a complir amb les diferents disposicions legals hem establert diferents nivells de seguretat per a protegir les dades personals que ens faciliti havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i manipulació d’aquestes dades personals.

Necessitem la seva autorització i consentiment per demanar i tractar les seves dades personals, de manera que a continuació li detallem els usos i finalitats previstes:

 1. Formulari de contacte: gestionar les consultes rebudes pel formulari de contacte per a contactar amb l’usuari.
 2. Gestió del serveis del Col·legi: les seves dades seran tractades per tal de gestionar, desenvolupar i complir amb els diferents serveis que ofereix el Col·legi, com poden ser assessories jurídiques i professionals per a col·legiats i col·legiades.
 3. Registre i accés a l’àrea personal: gestionar el seu registre, accés i ús de l’àrea personal de la web reservada a les col·legiades i col·legiats.
 4. Butlletí: enviament del butlletí del Col·legi amb les novetats i actualitzacions.
 5. Formació: gestionar inscripcions a cursos, jornades, seminaris, etc.
 6. Borsa de treball: gestionar el manteniment i desenvolupament de la Borsa de treball.
 7. Comunicacions promocionals: enviament de comunicacions d’interès professional i no professional. Aquest tipus de comunicació només es dirigirà als usuaris que ho hagin autoritzat prèviament i de manera expressa.

Legitimació. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

El tractament de les dades personals recollides a través de la pàgina web Col·legi es basa en el consentiment de l’usuari quan entra les dades sol·licitades als formularis de la web i marca la casella corresponent d’acceptació de la Política de Protecció de Dades. Aquest consentiment es podrà retirar en qualsevol moment.

Conservació. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Utilitzem les seves dades durant el temps estrictament necessari per a complir les finalitats indicades anteriorment. Les dades facilitades es conservaran durant el temps estrictament necessari per a les finalitats del tractament i fins que existeixi un interès mutu en mantenir la finalitat del mateix, sempre i quan l’usuari no hagi revocat el seu consentiment, i en tot cas, seguint com a criteri el principi de minimització de dades contemplat a la normativa aplicable. Els criteris que s’aplicaran per a la conservació de les dades proporcionades per l’usuari seran les següents: obligació legal; duració de la relació contractual, si s’escau, i les responsabilitats derivades d’aquesta relació; sol·licitud de supressió de les dades personals per part dels interessats.

Procedència. Com hem obtingut les seves dades?

La procedència serà sempre del propi interessat o el seu representant legal. Visitar la web de “CFC” no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix.

Mesures de seguretat. Què fem per protegir les seves dades

“CFC” adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per garantir la seguretat i la privacitat de les seves dades, evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposades.

Entre d'altres, destaquen les següents mesures:

 • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida en cas d'incident físic o tècnic.
 • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament.
 • Seudonimizar i xifrar les dades personals, en cas que es tracti de dades sensibles.

Destinataris. A quins destinataris es comunicaran les dades?

Aquestes dades seran tractades per “CFC”, no cedim les seves dades a terceres persones ni entitats, llevat d’obligació legal. No realitzem transferències internacionals amb les seves dades personals.

Drets. Quins són els seus drets quan ens facilita dades?

La normativa vigent de protecció de dades l'empara en una sèrie de drets en relació amb l'ús que li donem a les seves dades personals. Tots i cadascun dels seus drets són unipersonals i intransferibles, és a dir, que únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seva identitat.

A continuació, us expliquem quins són els drets que l'assisteixen:

 • Sol·licitar el accés a les seves dades personals
 • Sol·licitar la rectificació de les seves dades
 • Sol·licitar la supressió o eliminació de les seves dades (dret a l ' «oblit»)
 • Limitar o oposar a l'ús que li donem a les seves dades
 • Dret a la portabilitat de les seves dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
 • Dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment
 • Dret a presentar una reclamació en matèria de protecció de dades davant l'Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades

Com pot exercir els seus drets?

Per a l'exercici dels seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent manera:

Presencialment o per correu electrònic a:

COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES DE CATALUNYA
CIF: Q5856237B
C/ Segle XX, num. 78, 08032, Barcelona
cfc@fisioterapeutes.cat

A més dels drets que l'assisteixen, si creu que les seves dades no s'estan recaptant o tractant d'acord amb la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l'Autoritat de Control, les dades de contacte indiquem a continuació:

Agència Espanyola de Protecció de Dades
C / Jorge Juan, 6. 28001, Madrid.
E-mail: info@agpd.es
Telèfon: 912663517
Web: https://www.agpd.es

Consentiment i acceptació

L'acceptació del present document indica que vostè entén i accepta totes les clàusules de la nostra política de privacitat per la qual cosa autoritza la recollida i el tractament de les seves dades personals en aquests termes. L’usuari que faciliti les seves dades personals a través del correu electrònic de “CFC”, estarà proporcionant voluntàriament dades de caràcter personal. Als formularis de contacte aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de verificació de la nostra Política de Privacitat.